להתקדם לעתיד טוב יותר
רוני קידר, 25/7/2013

לאחרונה נשמע ההד שלנו והתחלה של שיחות ללא תנאים מוקדמים.

האם ישכילו המנהיגים משני עברי המתרס להתעלות ולנהל דו שיח אמיתי כאשר כל צד קשוב לצד השני ובאמת ובתמים נחוש להגיע להסדר?

אני חושבת שכשם שאנו על המשמר לבקר את מנהיגינו כאשר דרכם אינה נכונה לנו, כן עלינו לתמוך ולצדד כאשר הם נוקטים בצעדים חשובים בכיוון שבו אנו מאמינים. קולנו חייב גם כאן להישמע כדי לחזק את המאמינים ולרתום את הספקנים.

אני חדורת ביטחון שאם באמת נהיה נחושים, כולנו, ונאטום אוזנינו לקריאות של הקיצונים מכאן ומכאן שמנסים להרפות את ידינו, נצליח למצוא את הנוסחא הקבילה על כולנו ונוכל להתקדם לעתיד טוב יותר.