המטרות והחזון של המרכז לעתיד המתהווה – CEF

CEF הינה קרן קטנה אשר הוקמה על מנת להתמקד בחלק מהנושאים הקשים ביותר עמם בני האדם מתמודדים כיום.
עוד >>

תוכנית המזרח התיכון

CEF פועלת במזרח התיכון למעלה מ 5 שנים - היא מפגישה ישראלים ופלסטינים לשם גילוי האנושיות המשותפת שלהם ועל-מנת ליצור יוזמות משותפות עם נוכחות מתמשכת בשטח. CEF מאמינה ששותפויות אלה הנם אבני היסוד לקראת שלום ארוך טווח.
עוד >>