תמונות
פותחים שולחן ליוזמת שלום, שדרות יוני 2013

כנס עזה-שדרות: עכשיו מדברים!, זיקים דצמבר 2012


סמינר בירושלים, יוני 2010


אות הפיוס מוענק ל'קול אחר', אוקטובר 2009מוחקים את הגזענות,מאי 2009

מגדר של עוינות לגדר של שכנות, מרץ 2009

מסע אופניים, אוגוסט 2008