28/05/09 מבצע מחיקת כתובות גזעניות ברחבי הארץ
Deleting racist graffiti