Label Set Administratie:
You are currently viewing the Labels sectie van het Label Sets Administratie scherm.

Van hieruit kunt u labels uit een label set toevoegen, bewerken of verwijderen. Labels bestaan uit een 'code' en een 'titel'. De code zal niet zichtbaar zijn voor de deelnemers maar wordt gebruikt om het antwoord te bewaren. U kan de volgorde in welke de labels verschijnen aanpassen door de "Hoger" en "Lager" knoppen te gebruiken. Het hoogst geplaatste label zal uiterst links verschijnen, de laagst geplaatste uiterst rechts.

Als een label set door een bestaande vragenlijst wordt gebruikt zal er een waarschuwing getoond worden om aan te geven dat het toevoegen of verwijderen van items ongewenste gevolgen kan hebben. Omdat label sets door verschillende vragenlijsten kunnen gedeeld worden, moet het aanpassen van een label set met voorzichtigheid gebruikt worden.

Als een label set gebruikt wordt door een bestaande vragenlijst die geactiveerd is, zal u geen aanpassingen kunnen doen. Het is echter wel mogelijk de "Titel" te bewerken of de volgorde waarin de titels verschijnen te veranderen.

De volgende opties zijn beschikbaar in de Labels Werkbalk:

Bewerken label set: Klik op dit icoon om de naam van de huidige label set te bewerken
Wissen label set: Klik hier om de volledige label set te verwijderen, inclusief de labels. U kunt een label set die in een vragenlijst wordt gebruikt, actief of niet, niet verwijderen.
Exporteer label set: Klik hier om de label set naar een bestand te exporteren om late opnieuw te gebruiken