תמונות

פותחים שולחן ליוזמת שלום, שדרות, יוני 2013