מגדר של עוינות לגדר של שכנות - אירוע דיאלוג ובנייה של גדר אלטרנטיבית