אות הפיוס
ב-15/10/2009 במסגרת יום השלום הבינלאומי העניק פורום המשפחות השכולות, זו השנה הרביעית, את 'אות הפיוס' לשני פעילי שלום, כאות תודה על תרומתם יוצאת הדופן להבנה ופיוס בין ישראל ופלשתין.

האות לשנת 2009 הוענק לאריק ילין ולקול אחר בצד הישראלי ולעיסאם אמין דבעי מייסד ומנהל הוועדות העממיות בשטחים ומייסד ומנהל "האגודה לפיתוח ודמוקרטיה של החברה הפלסטינית".